Βιολογική καλλιέργεια

Στην ΒΙΟΛΕΑ, πιστεύουμε ότι η βιολογική πιστοποίηση δεν είναι μια επιλογή, αλλά υποχρέωση προς τους πελάτες μας και το περιβάλλον μας. Η αειφόρο γεωργία είναι η γεωργία των κοινωνικών αξιών, η εφαρμογή της οποίας ωφελεί την κοινότητα, σέβεται τους εργαζόμενους, και να παρέχει υγιεινά τρόφιμα. Οι γεωργικές πρακτικές και τα προϊόντα της ΒΙΟΛΕΑ είναι πρακτική ένδειξη της αφοσίωσή μας στο περιβάλλον και την υγεία των πελατών μας. Οι βιολογικές πρακτικές καλλιέργειας και παραγωγής της Biolea της παραγωγής επιθεωρούνται και πιστοποιούνται από την Bio Hellas. Για το ISO 22000 και το περιβαλλοντικό ISO 14001, η TUV.